مقالات

نمایشگاه رنگ و رزین (آذر ۱۴۰۱)

حضور شرکت کاویان سایش در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

بدینــوسیله از شما میهمانان گرانقدر دعوت به عمل می آید تــا از غـــرفـــه شرکت کـاویـان سـایـش در نمــایشگـــاه رنگ و رزیــن مورخ ۹ لغـایت۱۲ آذر مـاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سـالن 27 غرفـه شمـاره ۲ دیدن فرمایید.