مقالات

حضور شرکت کاویان سایش در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد ۱۴۰۲)

حضور شرکت کاویان سایش در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد ۱۴۰۲)

مفتخریــم شما را به بازدید از غرفـــه شـــرکت کــــاویــان سایــش پــــویــــا دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهـران، واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهـران
سالن ۱۲و۱۳غرفه شماره ۱۲۱۲ دعوت نماییم.

۱۲ الی ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲

از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر