مقالات

حضور شرکت کاویان سایش در نمایشگاه صنعت اصفهان (تیر ماه 1402)

حضور شرکت کاویان سایش در نمایشگاه صنعت اصفهان (تیر ماه 1402)

بدینوسیله از شما میهمانان گرانقدر دعوت به عمل می آید تا از غرفه شرکت کاویان سایش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی بازدید فرمایید
سالن امیرکبیر غرفه شماره C / 25
ساعت بازدید : 15 تا 21
تاریخ : 20 لغایت 23 تیر ماه 1402
مکان : کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت
نمایشگاه بین المللی اصفهان